WOLONTARIAT

Dnia 19 października 2018 roku wolontariusze z naszej szkoły wykonali prace na rzecz Ośrodka dla Niewidomych w Laskach, porządkując teren wokół budynków. Po ciężkiej pracy przyszedł czas na rekreacje. Wspólnie piekli ziemniaki i bawili się przy muzyce. Wolontariusze pokazali, że można połączyć przyjemne z pożytecznym.