Szkoła Podstawowa 203

Z E B R A N I A

w dniu  23 kwietnia  2014r

Rekrutacja do gimnazjów na rok szkolny 2014/2015
 

 

ul. Ks. I. J. Skorupki 8, 00-546 Warszawa

tel./fax (22)6213291, e-mail: sekretariat@sp203.edu.pl