60-lecie szkoły

 „ … nie traktowaliśmy naszej pomocy

(…) jak jałmużny, tylko jako obowiązek

Wobec najbardziej gnębionych i poniżanych

(…) obowiązek podyktowany względami ludzkimi.”

                                              Antonina i Jan Żabińscy

17 maja 2019 roku miała miejsce uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 203 imienia Antoniny i Jana Żabińskich oraz Jubileusz 60 – lecia istnienia szkoły.
Uroczysta gala odbyła się z udziałem zaproszonych gości, absolwentów, byłych i obecnych nauczycieli oraz pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Wyjątkowym gościem naszej uroczystości była Pani Teresa Żabińska – Zawadzki, której towarzyszyły córki Ryszarda Żabińskiego – Pani Anna Żabińska i Pani Katarzyna Tenard.  Szczególnie witaliśmy przyjaciół szkoły – uczestników powstania warszawskiego Panią Jadwigę Przybylską  – Wolf oraz Pana Jana Substyka. Gościliśmy władze Dzielnicy Śródmieście: Pana Burmistrza Aleksandra Ferensa, Zastępcę Burmistrza Pana Pawła Martofla, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Śródmieście Pana Marcina Rolnika, radną Panią Katarzynę Wiśniewską oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich Pana Łukasza Kasprzaka i inspektorów Urzędu Dzielnicy Śródmieście, przedstawiciela Fundacji Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego PANDA Panią Olgę Zbronikowską – Żmudę, naszych przyjaciół z partnerskiej szkoły polskiej w Ułan – Ude na Syberii, Państwa Marię i Gienadieja Iwanowów,  podkomisarza Marcina Żórawskiego z Komendy Rejonowej Policji w Śródmieściu, dyrektorów śródmiejskich przedszkoli, szkół podstawowych, liceów, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 11, przedstawicieli organizacji związkowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego Panią Prezes Ewę Bielińską oraz NSZZ  Solidarności Panią Marię Ziółek.

 Podczas uroczystości Pan Burmistrz Aleksander Ferens odczytał uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania szkole imienia Antoniny i Jana Żabińskich. Pożegnaliśmy dotychczasowy sztandar szkoły, który przeszedł do historii, jako symbol minionych czasów, a powitaliśmy nowy, który będzie nam towarzyszył, jako symbol wartości przyświecających życiu i działalności Antoniny i Jana Żabińskich. Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego oraz przedstawienie o życiu patronów. Miłym akcentem dla grona pedagogicznego było wręczenie Nagrody Burmistrza za całokształt pracy Pani Aleksandrze Ulatowskiej – wieloletniego kierownika świetlicy. Uroczystość zakończono odsłonięciem tablicy pamięci patronów, którego wspólnie dokonali Pani Teresa Żabińska – Zawadzki oraz Pan Burmistrz Aleksander Ferens. Ogromną atrakcją był urodzinowy tort i 100 lat dla Szkoły. Panowała wspaniała atmosfera, długo trwały serdeczne rozmowy. Obchody jubileuszu na długo pozostaną w naszej pamięci i na zawsze zapiszą się na kartach historii szkoły. Miłym wspomnieniem będą wpisy gości i przyjaciół szkoły w „ Jubileuszowej Księdze Pamiątkowej”.

Skip to content