header image
 

Reedukacja

Godziny pracy – Terapeuta pedagogiczny – Barbara Górnikowska

poniedziałek – 11:00 – 15:30
wtorek – 13:00 – 13:45
środa – 12:45 – 15:30

Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci ze specyficznymi
trudnościami w nauce czytania i pisania. Celem terapii jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych.
W ramach terapii pedagogicznej prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Oddziaływania korekcyjne mają na celu ćwiczenie i usprawnianie zaburzonych funkcji. Kompensacja zaś polega na usprawnianiu funkcji nie zaburzonych, które w razie potrzeby będą mogły zastąpić lub być wsparciem dla dysfunkcji.
W naszej szkole zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w małych grupach (2-3 osoby), a w szczególnych przypadkach indywidualnie. Dzieci są  kwalifikowane na podstawie opinii psychologiczno – pedagogicznej oraz badań przesiewowych prowadzonych przez nauczycieli terapeutów w szkole. Zajęcia odbywają się dwa razy  w tygodniu według ramowego i indywidualnego programu pracy, dla każdego dziecka.
Stosujemy różnorodne, ciekawe formy pracy. Od roku ubiegłego pracujemy programem edukacyjno-terapeutycznym „Ortograffiti”.
Zachęcamy rodziców do współpracy i  kontynuowania ćwiczeń w domu, według wskazówek nauczycieli terapeutów.
Tylko systematyczna praca w szkole i w domu jest warunkiem skutecznego przezwyciężania trudności w nauce czytania i pisania.

mgr Elżbieta Pomykała
mgr Barbara Górnikowska