Koła zainteresowań

Koło Wolontariatu
Spotkania Szkolnego Wolontariatu odbywają się w poniedziałki- 14.00-15.30.

Wolontariusze podejmują różnorodne działania charytatywne na terenie szkoły    i poza szkołą. Ramowy harmonogram działań Wolontariatu znajduje się na stronie internetowej SP 203.
Wolontariuszem może zostać każdy uczeń klas 4-8, który chce zaangażować się w działania proponowane przez opiekunów, ma trochę wolnego czasu, który może ofiarować drugiemu człowiekowi oraz jest odpowiedzialny i zdyscyplinowany.

Wolontariat jest dla każdego!

Koło prowadzi: Joanna Ficak i Monika Sukiennik-Załęska

 

Koło języka angielskiego

Zajęciami innowacyjnymi z języka angielskiego w tym roku szkolnym objęte są 2 klasy 4a i 4b.

Podczas zajęć w ramach programu innowacji uczniowie będą pogłębiali wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego oraz wiedzy o kulturze brytyjskiej. Zakres materiału będzie obejmował zagadnienia z zakresu geografii, przyrody, historii, życia codziennego, sławnych Brytyjczyków oraz inne, zgłoszone przez uczniów propozycje tematów zgodne z ich zainteresowaniami.

Podczas realizacji zajęć uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki atrakcyjnym metodom aktywizującym oraz technikom multimedialnym. Program przewiduje tworzenie przez uczniów projektów oraz prezentacji, które mogą być wykorzystane podczas zajęć w innych klasach.

Uczniowie będą również pracować w oparciu o autorskie materiały przygotowane przez Fundację Kultury Irlandzkiej, w dużej mierze obejmujące wykorzystanie źródeł autentycznych. Spotkania online z lektorami oraz pracownikami Fundacji, są częścią innowacji. Wykorzystywane na zajęciach technologie informacyjne i komunikacyjne wprowadzą uczniów w świat ciągłego posługiwania się językiem, co więcej, w sposób przyjemny i mimowolny.

Stosowane na zajęciach gry, zabawy oraz quizy umożliwią uczniom czynny udział w zajęciach, a co za tym idzie pozwolą na aktywizację każdego z nich. Wybrane zadania będą bazować na elemencie konwersacyjnym, na potrzebie ciągłego posługiwania się językiem angielskim.

Zajęcia prowadzi: Jolanta Płochocka

 

Koło matematyczne

W ramach koła zainteresowań prowadzona jest przez nauczycieli matematyki innowacja pedagogiczna „Matematyka innego wymiaru” dla klas 6a i 6b.

Uczniowie będą pracowali nad poprawą umiejętności matematycznych. W ciągu roku szkolnego będą rozwiązywali zadania i realizowali projekty dotyczące zastosowania matematyki w życiu codziennym. 

Zagadnienia będą dotyczyły dziedzin takich jak:
– Zakupy
– Geometria w przyrodzie, architekturze i sztuce
– Szacowanie
– Podróże, wycieczki
– Lokaty bankowe
– Czym są podatki?

Zajęcia prowadzi: Agnieszka Kośmider i Joanna Gierach

 

Koło plastyczne

Zajęcia plastyczne przeznaczone są dla uczniów klas I – III i klas IV-VIII.

Na zajęciach uczniowie wykonują różne, nietypowe prace plastyczne, poznają ciekawe techniki twórcze, korzystają z bezpłatnych materiałów, które otrzymują na zajęciach.

Uczniowie na zajęciach przygotowują prace na konkursy szkolne i międzyszkolne.

Mali plastycy mają możliwość poznawania twórczości innych mistrzów, pojęć z historii sztuki i zrozumienia codziennej potrzeby kontaktu z nią.

Uczniowie w czasie zajęć rozwijają wyobraźnię, przełamują skrępowanie, tworzą oryginalne dzieła, potrafią współdziałać w każdej grupie.

Zajęcia prowadzi: Alicja Kochanowska

Skip to content