Logopeda

Magdalena Siebielec

Godziny pracy:

  • poniedziałek : 11-16
  • wtorek: 12-16
  • czwartek: 11:30-13:30

Konsultacje dla rodziców: poniedziałek 16:00 – 16:30, wtorek 16:00 – 16:30

Terapia logopedyczna skierowana jest do uczniów, u których zdiagnozowane zostały wady wymowy i problemy komunikacyjne. Terapia jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Celem terapii logopedycznej jest rozwijanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i poznawczej, rozwijanie percepcji słuchowej i  usprawnianie umiejętności mówienia.

Podstawowe elementy terapii logopedycznej, z jakimi prawdopodobnie spotka się Państwa dziecko, to:

  • ćwiczenia sprawności narządów mowy, tzw. zabawy buzi i języka;
  • ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
  • ćwiczenia słuchowe w tym słuchu fonematycznego (czyli zdolność do odróżniania bądź utożsamiania dwóch wypowiedzi)  i fonemowego (czyli zdolność do odróżniania dwóch różnych realizacji tej samej głoski);
  • ćwiczenia w rozumieniu mowy;

Gabinet logopedyczny w naszej szkole jest wyposażony w różnego rodzaju pomoce (gry planszowe, domina, układanki, jak również wibrator logopedyczny do wywoływania głoski  r i program komputerowy Logopedia).
Efekty terapii logopedycznej prowadzonej w szkole są w bardzo dużym stopniu uzależnione od współpracy logopedy z rodzicami i częstotliwości wykonywania ćwiczeń w domu. Ćwiczenia wykonywane na zajęciach muszą być powtarzane w domu, skróci to czas terapii.

Magda Siebielec –  nauczyciel – logopeda

Skip to content