Logopeda

Godziny pracy logopedy szkolnego:

Wtorek: 8.30 – 9.30 i 14.45 – 16.15

Środa: 8.00 – 10.00

Czwartek: 10.50 – 16.50

Terapia logopedyczna skierowana jest do uczniów, u których zdiagnozowane zostały wady wymowy i problemy komunikacyjne. Terapia jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Celem terapii logopedycznej jest rozwijanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i poznawczej, rozwijanie percepcji słuchowej i  usprawnianie umiejętności mówienia.

Podstawowe elementy terapii logopedycznej, z jakimi prawdopodobnie spotka się Państwa dziecko, to:

  • ćwiczenia sprawności narządów mowy, tzw. zabawy buzi i języka;
  • ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
  • ćwiczenia słuchowe w tym słuchu fonematycznego (czyli zdolność do odróżniania bądź utożsamiania dwóch wypowiedzi)  i fonemowego (czyli zdolność do odróżniania dwóch różnych realizacji tej samej głoski);
  • ćwiczenia w rozumieniu mowy;

Gabinet logopedyczny w naszej szkole jest wyposażony w różnego rodzaju pomoce (gry planszowe, domina, układanki, jak również wibrator logopedyczny do wywoływania głoski  r i program komputerowy Logopedia).
Efekty terapii logopedycznej prowadzonej w szkole są w bardzo dużym stopniu uzależnione od współpracy logopedy z rodzicami i częstotliwości wykonywania ćwiczeń w domu. Ćwiczenia wykonywane na zajęciach muszą być powtarzane w domu, skróci to czas terapii.

Magda Siebielec –  nauczyciel – logopeda

Skip to content