Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 203 w Warszawie

Prezydium:

Przewodnicząca: Monika Wójciak-Grzechnik
Skarbnik: Agnieszka Radziszewska
Sekretarz: Paweł Skowera
Członek: Marta Janicka
Członek: Luiza Zadrożna

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Paweł Galiński
Sekretarz: Manuela Rak
Członek: Beata Kowalczyk

Kontakt e-mail: mwojciakgrzechnik@gmail.com

Rada Rodziców jest organem reprezentującym ogół rodziców uczniów.
W celu wspierania działalności szkoły Rada Rodziców pozyskuje dobrowolne wpłaty od rodziców uczniów.

Millennium
57 1160 2202 0000 0004 6854 5183

W tytule wpłat należy podać imię, nazwisko oraz klasę dziecka, a także okres, za jaki dokonywana jest wpłata (np. I półrocze, październik 2023 itp.).

Dobrowolne wpłaty na pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej:

Millennium
39 1160 2202 0000 0005 8148 8718

W tytule wpłat na pomoce do świetlicy należy podać imię, nazwisko oraz klasę dziecka, a także okres, za jaki dokonywana jest wpłata (np. I półrocze, październik 2023 itp.).

Skip to content