header image
 

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 203 w Warszawie

Prezydium:

Przewodnicząca: Monika Godlewska
Skarbnik: Agnieszka Radziszewska
Sekretarz: Katarzyna Pollok

Kontakt e-mail: radarodzicwprzyszkole-203@googlegroups.com

Rada Rodziców jest organem reprezentującym ogół rodziców uczniów.
W celu wspierania działalności szkoły Rada Rodziców pozyskuje dobrowolne wpłaty od rodziców uczniów.

Bank Pocztowy S.A. Oddział w Warszawie
02 1320 1104 3037 0162 2000 0001
W tytule wpłat należy podać imię, nazwisko oraz klasę dziecka, a także okres, za jaki dokonywana jest wpłata (np.I półrocze, październik 2013 itp.).

Numer rachunku  bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat na pomoce do świetlicy szkolnej:

Bank Pocztowy S.A. Oddział w Warszawie
96 1320 1104 3037 0292 2000 0001