Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca:

 • Gabriela Wrzosek 8a

Zastępcy:

 • Antonina Kurczyńska 8b
 • Antonina Burkacka 8c

Kalendarium Samorządu Uczniowskiego

 1. Celem samorządu jest:
 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w organizowaniu życia szkoły;
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się;
 • kształtowanie umiejętności wspólnego działania, współdecydowania i współodpowiedzialności.
 1. Samorząd jest organizatorem wielu interesujących i ciekawych imprez, np.:
 • wernisaży prac plastycznych;
 • bali noworocznych;
 • wycieczek;
 • konkursów;
 • dyskotek;
Skip to content