Rekrutacja do klas I

Aktualne informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy

 

Skip to content