header image
 

Kalendarz roku szkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

1.KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017r.
2. Ślubowanie klas pierwszych 17.10.2017r.
3. Przyjazd gości – uczniów szkoły
w Ułan-Ude na Syberii
Październik 2017r.
4. Jasełka 20.12.2017r.
4. Wigilie klasowe 21-22.12.2017r.
5. Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2017r.
5. Bal karnawałowy 08.02.2018r.
6. Ferie zimowe 15-28.01.2018r.
7. Dzień otwarty dla kandydatów i rodziców Marzec 2018r.
9. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-03.04.2018r.
11. Festyn rodzinny 26.05.2018r.
13. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rozp. MEN z 11.08.2017r./Dz. U. z 2017, poz.1603/

30.04.2018r.

02.05.2018r.

04.05.2018r.

01.06.2018r.

/szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze/

14. Zakończenia roku szkolnego 22.06.2018r.
15. Ferie letnie 23.06- 31.08. 2018r.

2.KLASYFIKACJA

Po 1-szym semestrze  10.01.2018r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas IV-VII

09.01.2018r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III

 31 stycznia 2018r.- rada  klasyfikacyjna,

31.01.2018r. – podsumowanie semestru – rada pedagogiczna

Po 2-gim semestrze 05.06.2018r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas IV-VII

04.06.2018r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III

18.06.2018r.- rada  klasyfikacyjna,

25-26.06.2018r. – podsumowanie semestru – rada pedagogiczna

3.ZEBRANIA I DNI OTWARTE

Miesiąc Termin Uwagi
          Wrzesień 13.09.2017r. Klasowe plany wychowawcze,
wymagania edukacyjne, zasady oceniania, regulaminy, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
Wrzesień 13.09.2017r. godz. 19.00 /biblioteka/ Zebranie Rady Rodziców
Październik 04.10.2017r. Zebranie /dzień otwarty

Dzień Świadomości Dysleksji

Punktowy system oceny zachowania

          Listopad 08.11.2017r. Zebranie/dzień otwarty
          Styczeń 10.01.2018r. Zebranie
         Luty 07.02.2018r. Zebranie podsumowujące I semestr
          Kwiecień 11.04.2018r. Zebranie/dzień otwarty
          Maj 08.05.2018r. Zebranie
          Czerwiec 06.06.2018r. Zebranie – informacja o przewidywanych ocenach rocznych