header image
 

Kalendarz roku szkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

1.KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 03 .09 2018r.
2. Wyjazd uczniów  do Ułan-Ude na Syberii 6 -12 września  2018r.
3. Ślubowanie klas pierwszych 16.10.2018r.
4. Jasełka 20.12.2018r.
5. Wigilie klasowe 21.12.2018r.
6. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
7. Bal karnawałowy 24.01.2019r.
8. Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
9. Dzień otwarty dla kandydatów i rodziców 12.02.2019r. godz. 17.30
23.02.2019r. godz. 10.00
10. Egzamin ósmoklasisty 15,16,17 kwietnia 2019r.
11. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
12. Festyn rodzinny 17,18.05.2019r.
13. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rozp. MEN z 11.08.2017r./Dz. U. z 2017, poz.1603/

2.11.2019r.

15,16,17.04.2019r.

02.05.2019r.

/szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze/

14. Zakończenia roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
15. Ferie letnie 22.06- 31.08. 2019r.

2.KLASYFIKACJA

Po 1-szym semestrze 16.01.2019r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas IV-VII

15.01.2019r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III

23 01.2019r.- rada  klasyfikacyjna,

13.02.2019r. – podsumowanie semestru – rada pedagogiczna

Po 2-gim semestrze 12.06.2019r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas IV-VII

11.06.2019r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III

17.06.2019r.- rada  klasyfikacyjna,

24-25.06.2019r. – podsumowanie semestru – rada pedagogiczna

3.ZEBRANIA I DNI OTWARTE

Miesiąc Termin Uwagi
          Wrzesień 12.09.2018r.

13.09.2018r. – klasa 5a, 8b

Klasowe plany wychowawcze,
wymagania edukacyjne, zasady oceniania, regulaminy, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
Wrzesień 17.09.2018r. godz. 17.30 /biblioteka/ Zebranie Rady Rodziców
Październik 03.10.2018r. Zebranie /dzień otwarty

Dzień Świadomości Dysleksji

          Listopad 07.11.2018r. Zebranie/dzień otwarty
          Styczeń 09.01.2019r. Zebranie
         Luty 13.02.2019r. Zebranie podsumowujące I semestr
          Kwiecień 10.04.2019r. Zebranie/dzień otwarty
          Maj 08.05.2019r. Zebranie
          Czerwiec 05.06.2019r. Zebranie – informacja o przewidywanych ocenach rocznych