header image
 

Kalendarz roku szkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203 i. Antoniny i Jana Żabińskich

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

1.KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 02 .09 2019r.
2. Ślubowanie klas pierwszych 14.10.2019r.
3. Przyjazd uczniów z Ułan – Ude 17 – 22.10.2019r.
4. Jasełka 19.12.2019r.
5. Wigilie klasowe 20.12.2019r.
6. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019r.
7. Bal karnawałowy 06.02.2020r.
8. Ferie zimowe 10.02 – 23.02.2020r.
9. Dzień otwarty dla kandydatów i rodziców 24.02 – 28.02.2020r.
10. Egzamin ósmoklasisty 21,22,23  kwietnia 2020r.
11. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020r.
12. Festyn rodzinny 6.06.2020r.
13. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rozp. MEN z 11.08.2017r./Dz. U. z 2017, poz.1603/

02.01.- 03.01.2020r.

21,22,23.04.2020r.

12.06.2020r.

30.04 – za festyn 6.06.2020r.

/szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze/

14. Zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.
15. Ferie letnie 27.06- 31.08. 2020r.

 

2. KLASYFIKACJA

Po 1-szym semestrze 21.01.2020r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III

22.01.2020r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas IV-VIII

29. 01.2020r.- rada  klasyfikacyjna

5.02.2020 r. – podsumowanie semestru – rada pedagogiczna

Po 2-gim semestrze 16.06.2020 r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III

17.06.2020 r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas IV-VIII

22.06.2020r.- rada  klasyfikacyjna,

29-30.06.2020 r. – podsumowanie semestru – rada pedagogiczna

 

3. ZEBRANIA I DNI OTWARTE ( przed każdym zebraniem rada pedagogiczna)

Miesiąc Termin Uwagi
Wrzesień 11.09.2019 r. Klasowe plany wychowawcze,
wymagania edukacyjne, zasady oceniania, regulaminy, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
Wrzesień 11.09.2019 r. godz. 19.00 /biblioteka/ Zebranie Rady Rodziców
Październik 09.10.2019r. Dzień otwarty

Dzień Świadomości Dysleksji

Listopad 06.11.2019r. Zebranie
Styczeń 08.01.2020r. Zebranie
Luty 05.02.2020r. Zebranie podsumowujące I semestr
Kwiecień 1.04.2020r. Zebranie
Maj 06.05.2020r. Zebranie
Czerwiec 3.06.2020r. Zebranie – informacja o przewidywanych ocenach rocznych