header image
 

Psycholog

( p.30 II piętro )

mgr Renata Michałek

Godziny pracy:

 • poniedziałek 11.00 – 13.45
 • wtorek 9.30 – 10.30 i 13.45 – 16.00
 • środa 8.50 – 9.50 i 11.00 – 16.00
 • czwartek 11.00 – 12.30
 • piątek 9.00 – 11.30

 

PLAN PRACY PSYCHOLOGA

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów na potrzeby szkoły.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania.
 6. Prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.