Psycholog

Psycholog

( p.30 II piętro )

mgr Patrycja Wójcik

Godziny pracy:

 • poniedziałek  8.50 – 13.40
 • wtorek  9:30 – 12:50
 • środa  10.50 – 12:50
 • czwartek  10:50 – 12:40     13:40 – 14:40
 • piątek  9:35 – 11:35

Konsultacje dla rodziców: czwartek 9:50 – 10:50

Bardzo prosimy o załatwianie wszelkich spraw dotyczących uczniów poprzez dziennik Librus, mailowo lub telefonicznie.

 

PLAN PRACY PSYCHOLOGA

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów na potrzeby szkoły.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania.
 6. Prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Skip to content