header image
 

Psycholog

( p.30 piętro II )

Agata Słoboda

Wtorek 12-17

Środa 12-16

Piątek 12-16

 

PLAN PRACY PSYCHOLOGA

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów na potrzeby szkoły.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania.
 6. Prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Formy i metody udzielania pomocy psychologicznej:

 • Zajęcia grupowe i indywidualne
  • warsztaty kształtujące kompetencje społeczne
  • zajęcia z elementami treningu zastępowania agresji
  • elementy treningu twórczości
 • Konsultacje dla rodziców, uczniów, nauczycieli
 • Prowadzenie obserwacji
 • Zebrania tematyczne, warsztaty według potrzeb zgłoszonych przez wychowawców lub rodziców