header image
 

Stołówka szkolna

 • Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie.
 • Deklaracja jest dostępna w stołówce oraz na stronie internetowej szkoły.

Opcje wyżywienia w abonamencie miesięcznym:

 • Koszt Pełnego obiadu dla klas 0-1 (zupa, drugie danie, kompot) 7,50pln
 • Koszt Pełnego obiadu dla klas 2-8 (zupa, drugie danie, kompot) 8,50pln
 • Koszt drugiego śniadania 2,50pln
 • Koszt podwieczorku 2,50pln

Opłaty za posiłki

 • Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za następny miesiąc żywieniowy. — Wpłaty gotówkowe przyjmujemy tylko przez pierwsze 3 dni żywieniowe nowego miesiąca w godzinach 7:30-8:15
  Styczeń – Płatność do 8.01.2020 (przelew/gotówka)

Opcje:

PRZELEWEM na numer konta: 54 1910 1048 2201 7614 0763 0003
Smaczny Punkt Dorota Zajączkowska
Bank: Santander Bank
Tytułem: wpłata za posiłki / opcja / klasa Nazwisko i Imię dziecka / za miesiąc…

lub

GOTÓWKĄ W STOŁÓWCE
wpłaty gotówkowe przyjmujemy  tylko przez pierwsze 3 dni żywieniowe nowego miesiąca w godzinach 7:30-8:15
wpłata za posiłki bez potwierdzenia – nie będzie uznawana, jako zapłacona

 Dni przyjmowania opłat za posiłki:

 

Opłaty Marzec (22 dni) Kwiecień (18 dni) Maj (20 dni) Czerwiec (17 dni)
Dyżur 2-4.03.2020 1-3.04.2020 4-6.05.2020 1-3.06.2020
Kwota Pełny obiad kl.0-1 165,00
Pełny obiad kl.2-8 187,00
Drugie śniadanie 55,00
Podwieczorek 55,00
Pełny obiad kl.0-1 135,00
Pełny obiad kl.2-8 153,00
Drugie śniadanie 45,00
Podwieczorek 45,00
Pełny obiad kl.0-1 150,00
Pełny obiad kl.2-8 170,00
Drugie śniadanie 50,00
Podwieczorek 50,00
Pełny obiad kl.0-1 127,50
Pełny obiad kl.2-8 144,50
Drugie śniadanie 42,50
Podwieczorek 42,50
 • Wpłata za posiłki bez potwierdzenia – nie będzie uznawana jako zapłacona.
 • Potwierdzeniem wpłaty gotówkowej jest dowód wpłaty / pokwitowanie – każdorazowo wystawiany po wpłacie za posiłki w dzień dyżuru.
 • Nieobecności dzieci na posiłkach należy zgłaszać tylko poprzez wiadomość sms na numer: 536 016 935, najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.
 • Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone, zgłoszone po terminie lub zgłoszone w innej formie niż wiadomość sms.
 • Wszystkie sprawy proszę kierować na e-mail: smacznypunkt203@gmail.com
 • Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS/ OPS jest dostarczenie decyzji lub pisemnego potwierdzenia pracownika MOPS.
 • W tym celu należy skontaktować się z właściwym oddziałem MOPS/ OPS, dostarczając aktualne zaświadczenia o wszystkich źródłach dochodów rodziny.
 • Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.

 

Dziękujemy!
Smaczny punkt.