header image
 

Stołówka szkolna

 
 • Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie.
 • Deklaracja jest dostępna w stołówce oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Deklaracje przyjmujemy w stołówce szkolnej do 6.09.2017
 • Realizacja uczniów szkoły podstawowej i pracowników placówki zapraszamy na stołówkę od wtorku 5 września 2017 roku.

Opcje wyżywienia w abonamencie miesięcznym:

 • Koszt Pełnego obiadu (zupa, drugie danie, kompot) 7,00pln
 • Koszt drugiego śniadania 2,50pln
 • Koszt podwieczorku 1,50pln

Opłaty za posiłki

 • Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za następny miesiąc żywieniowy.
 • Wpłaty przyjmujemy do trzeciego dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, wyjątkiem jest wrzesień – płatność do 6.09.2017 (przelew/gotówka)

Opcje:

PRZELEWEM na numer konta: 54 1910 1048 2201 7614 0763 0003
Smaczny Punkt Dorota Zajączkowska
Bank: Deutsche Bank
Tytułem: wpłata za posiłki / opcja / klasa Nazwisko i Imię dziecka / za miesiąc…

lub

GOTÓWKĄ W STOŁÓWCE
Tylko przez pierwsze 3 dni żywieniowe nowego miesiąca w godzinach 7:30-8:15.

Dni przyjmowania opłat za posiłki:

Opłaty Wrzesień(19dni) Październik(22dni) Listopad(21dni) Grudzień(16dni)
Dyżur 4-6.09.2017 2-4.10.2017 2-3;6.11.2017 1,4-5.12.2017
Kwota Pełny obiad 133,00
Drugie śniadanie 47,50
Podwieczorek 28,50
Pełny obiad 154,00
Drugie śniadanie 55,00
Podwieczorek 33,00
Pełny obiad 147,00
Drugie śniadanie 52,50
Podwieczorek 31,50
Pełny obiad 112,00
Drugie śniadanie 40,00
Podwieczorek 24,00
 • Wpłata za posiłki bez potwierdzenia – nie będzie uznawana jako zapłacona.
 • Potwierdzeniem wpłaty gotówkowej jest dowód wpłaty / pokwitowanie – każdorazowo wystawiany po wpłacie za posiłki w dzień dyżuru.
 • Nieobecności dzieci na posiłkach należy zgłaszać tylko poprzez wiadomość sms na numer: 536 016 935, najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.
 • Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone, zgłoszone po terminie lub zgłoszone w innej formie niż wiadomość sms.
 • Wszystkie sprawy proszę kierować na e-mail: smacznypunkt203@gmail.com
 • Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS/ OPS jest dostarczenie decyzji lub pisemnego potwierdzenia pracownika MOPS.
 • W tym celu należy skontaktować się z właściwym oddziałem MOPS/ OPS, dostarczając aktualne zaświadczenia o wszystkich źródłach dochodów rodziny.
 • Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.

Dziękujemy!
Smaczny punkt.