header image
 

Stołówka szkolna

 
 • Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie.
 • Deklaracja jest dostępna w stołówce oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Deklaracje przyjmujemy w stołówce szkolnej do 6.09.2017
 • Realizacja uczniów szkoły podstawowej i pracowników placówki zapraszamy na stołówkę od wtorku 5 września 2017 roku.

Opcje wyżywienia w abonamencie miesięcznym:

 • Koszt Pełnego obiadu (zupa, drugie danie, kompot) 7,00pln
 • Koszt drugiego śniadania 2,50pln
 • Koszt podwieczorku 1,50pln

Opłaty za posiłki

 • Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za następny miesiąc żywieniowy.
 • Wpłaty przyjmujemy do trzeciego dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, wyjątkiem jest styczeń – płatność do 4.01.2017 (przelew/gotówka)

Opcje:

PRZELEWEM na numer konta: 54 1910 1048 2201 7614 0763 0003
Smaczny Punkt Dorota Zajączkowska
Bank: Deutsche Bank
Tytułem: wpłata za posiłki / opcja / klasa Nazwisko i Imię dziecka / za miesiąc…

lub

GOTÓWKĄ W STOŁÓWCE
Tylko przez pierwsze 3 dni żywieniowe nowego miesiąca w godzinach 7:30-8:15.

Dni przyjmowania opłat za posiłki:

Opłaty Kwiecień (18dni) Maj (18dni) Czerwiec (14dni)
Dyżur 4-6.04.2018 7-9.05.2018 4-6.06.2018
Kwota Pełny obiad 126,00
Drugie śniadanie 45,00
Podwieczorek 27,00
Pełny obiad 126,00
Drugie śniadanie 45,00
Podwieczorek 27,00
Pełny obiad 98,00
Drugie śniadanie 35,00
Podwieczorek 21,00
 • Wpłata za posiłki bez potwierdzenia – nie będzie uznawana jako zapłacona.
 • Potwierdzeniem wpłaty gotówkowej jest dowód wpłaty / pokwitowanie – każdorazowo wystawiany po wpłacie za posiłki w dzień dyżuru.
 • Nieobecności dzieci na posiłkach należy zgłaszać tylko poprzez wiadomość sms na numer: 536 016 935, najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.
 • Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone, zgłoszone po terminie lub zgłoszone w innej formie niż wiadomość sms.
 • Wszystkie sprawy proszę kierować na e-mail: smacznypunkt203@gmail.com
 • Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS/ OPS jest dostarczenie decyzji lub pisemnego potwierdzenia pracownika MOPS.
 • W tym celu należy skontaktować się z właściwym oddziałem MOPS/ OPS, dostarczając aktualne zaświadczenia o wszystkich źródłach dochodów rodziny.
 • Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.

Dziękujemy!
Smaczny punkt.