Akcje wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022

SPOTKANIA I AKCJE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2021/22

współpraca z środowiskiem szkolnym ; świetlicą (czytanie dla młodszych kolegów), biblioteką (promowanie lektur i zachęcanie do czytania młodszych kolegów, pomoc w porządkowaniu księgozbioru),

podejmowanie własnej aktywności przez wolontariuszy w wybranym środowisku lokalnym (pomoc kolegom w nauce, w odrabianiu lekcji, w organizacji czasu wolnego, korepetycje, pomoc nauczycielom w prowadzeniu zajęć dodatkowych np. szkółki piłkarskiej czy kół zainteresowań współpraca z przedszkolami (P 25 i P 31 w W-wie), oraz wybranymi przez wolontariuszy ośrodkami i fundacjami.

A oto, tylko niektóre  z  wielu działań ochoczo podejmowanych przez Wolontariuszy

 

WRZESIEŃ 2021

 • wolontariusze prowadzą we wszystkich klasach zbiórkę przyborów szkolnych dla uczniów mieszkających na Kresach – Akcja „Kredkobranie”

             

PAŹDZIERNIK 2021

 • na dzień Ślubowania klas I-szych samodzielne przygotowanie podarunków -Serduszek dla najmłodszych uczniów             
 • przy okazji rekreacji w ogrodzie szkolnym, sadzenie cebulek żonkili, które wczesną wiosną rozkwitną w „Pola Nadziei” dla  przeprowadzenia zbiórki dla chorych w Hospicjum na ul. Tykocińskiej
 • wykonanie szarpaków dla szczeniąt – schronisko dla zwierząt

   

LISTOPAD 2021

 • przygotowanie biało-czerwonych kokardek na Narodowe Święto Niepodległości

GRUDZIEŃ 2021 i  STYCZEŃ 2022

 • wykonanie dekoracji – dłuuugiego łańcucha dla hospicjum
 • prowadzenia zbiórki i liczenia darów w ramach „Szlachetnej Paczki” dla potrzebującej wielodzietnej rodziny
 • osobiste zaanagażowanie wolontariuszy w  Akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2022

                       

                 

LUTY 2022

 • przygotowania  Akcji  Pola Nadziei dla chorych w hospicjum oraz Akcji humanitarnej dla szpitala w Równem oraz ośrodka dla osób starszych we Lwowie (Ukraina)

   

MARZEC 2022

 • szkolna zbiórka darów medycznych dla szpitali na Ukrainie – Akcja Pomoc medyczna Ukrainie

KWIECIEŃ 2022

 •  szkolna zbiórka artykułów żywnościowych i środków higienicznych dla rodzin z Ukrainy – Akcja Pola Nadziei dla Rodzin z Ukrainy

       

MAJ 2022

 • projekt: Emocje dzieci w przedszkolu – wykonanie piłeczek antystresowych „gniotków- emotków” dla dzieci przedszkolnych, przedstawiających podstawowe emocje znane  dzieciom przedszkolnym

         

MAJ – CZERWIEC 2022

 • samodzielne akcje wolontariuszy

Podejmowanie własnych działań wolontaryjnych – różnych form wolontariatu zewnętrznego, które w szerokim zakresie wzbogaciły uczniów o nowe doświadczenia a także promowały pozytywny wizerunek Szkoły Podstawowej 203 w społeczności lokalnej.

 

Skip to content