Informacje o szkolnym wolontariacie

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 

Zasady otrzymania wpisu (o byciu wolontariuszem SKW) na świadectwie:  

Wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej nr 203 w Warszawie otrzymuje uczeń, który wziął udział w co najmniej trzech akcjach szkolnych, w tym jednej dużej akcji i przepracował systematycznie 20 godzin.   (Statut SP 203)

  • Wolontariusz może uzyskać maksymalnie trzy punkty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za osiągnięcia w działaniach wolontariackich (nie ma dodatkowych punktów. Tak jest przyjęte we wszystkich szkołach). W SP 203 uczniowie są zobowiązani wypracować 20 godzin, czy to uczestnicząc w wolontariacie szkolnym, czy też decydując się na samodzielny wolontariat zewnętrzny (by ułatwić wolontariuszom podejmowanie aktywności we własnym zakresie, szczególnie gdy nie ma możliwości realizować go w szkole).
  • Wolontariusz (uczeń klasy VII lub VIII) otrzymuje Kartę Aktywności Wolontariusza. Samodzielnie i czytelnie zapisuje w niej: miejsce podejmowanych działań, datę, ilość godzin oraz wykonywane czynności. Zgłasza się do nauczyciela-koordynatora SKW w celu uzyskania podpisu.
  • Uczeń może odbyć wolontariat poza szkołą w miejscu gdzie udziela się społecznie na rzecz innych: w instytucjach kultury czy sportu, ośrodkach edukacyjnych (np. pomoc młodszym dzieciom w przedszkolu) lub troszczy się o zwierzęta (np. pomoc w schronisku). Może być to także udział w akcjach charytatywnych np. jako wolontariusz wraz z rodziną bierze udział w zbiórce WOŚP. Podejmowany wolontariat zewnętrzny musi być zgłoszony koordynatorom wolontariatu. Może być on podejmowany tylko za zgodą rodziców. Wolontariusz otrzymuje kartę i na niej odnotowuje podejmowane działania zewnętrzne.
  • By udokumentować wolontariat zewnętrzny, potrzebne będzie zaświadczenie z danego ośrodka, że uczeń wykonywał działania nieodpłatnie – z podaniem miejsca, daty / poszczególnych dni lub / czasu trwania (zależy jaki to rodzaj działalności z podaniem ilości godzin zegarowych). Jeśli jest to wolontariat w formie akcji – zbiórki takim dokumentem może być zdjęcie z danymi wolontariusza (identyfikator) i data.

Formy działań wolontariatu:

szkolna pomoc uczniowska; nawiązanie współpracy ze świetlicą (czytanie dla młodszych kolegów), biblioteką; „wychowanie przez czytanie” (promowanie lektur i zachęcanie do czytania młodszych kolegów, pomoc w porządkowaniu księgozbioru), pomoc kolegom w nauce, w odrabianiu lekcji, w organizacji czasu wolnego, korepetycje itp. pomoc nauczycielom: w prowadzeniu zajęć, projektów, eksperymentów, porządkowaniu sal lekcyjnych; zaangażowanie w szkolne akcje charytatywne, uroczystości, pomoc przygotowaniu imprez i wydarzeń szkolnych.

podejmowanie własnej aktywności przez wolontariuszy; szczególnym projektem wolontariatu przygotowującym młodzież SP 203 do niesienia pomocy w społeczeństwie i własnym środowisku lokalnym są podejmowane samodzielnie przez uczniów, zewnętrzne działania (zaplanowanie i własna realizacja godzin wolontariatu w różnych formach i środowiskach). To indywidualne zaangażowanie uczniów ( według osobistych predyspozycji) w różnorakie akcje pomocowe, wzbogacą wolontariuszy o nowe doświadczenia, a także będą promowały pozytywny wizerunek własnej szkoły w społecznościach lokalnych.

Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu SP 203

p. Joanna Ficak , p. Monika Sukiennik-Załęska

Skip to content