Z ŻYCIA ŚWIETLICY…

Klasa 1a od października uczestniczy w zajęciach psychoedukacyjnych „Spotkania z Leonem”.  

Celem zajęć jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez:

  • pogłębienie świadomości własnych uczuć,
  • uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,
  • poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości.
  • naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
  • uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,
  • poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl.  Motywem przewodnim treści zajęć są kolejne wydarzenia z życia tych samych bohaterów – rodzeństwa bliźniąt: Julki i Julka oraz ich przyjaciela – kameleona o imieniu Leon. Każdy scenariusz zaczyna się opowiadaniem – historyjką, w której występują wymienione postacie, a kończy się wierszykiem, który zawiera wniosek wynikający z zajęć.