Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Nasza szkoła przystąpiła do III edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”.

Celem programu jest:

  1. Wdrożenie filozofii szkoły przyjaznej z dysleksją.
  2. Wdrożenie strategii najskuteczniejszej pomocy uczniom z dysleksją.
  3. Przekonanie środowiska szkolnego/lokalnego (uczniów, rodziców, nauczycieli, JST) o konieczności i celowości stałej pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową w celu wyrównania szans edukacyjnych.
  4. Popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów rozpoznawania i zaspokajania potrzeb uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się
  5. Określenie aktualnego stanu opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową (ryzykiem dysleksji) w szkołach województwa (stołecznego).

III edycja programu obejmuje lata szkolne 2014/2015 oraz 2015/2016.

Regulamin Gry Terenowej ulicami Starego Miasta

Skip to content