SPOTKANIE DZIECI ZE STRAŻNIKIEM MIEJSKIM

 Dnia 31.10.2018r. w oddziale przedszkolnym odbyło się spotkanie dzieci ze Strażnikiem Miejskim.Zaproszony gość opowiadał dzieciom o swojej pracy, wiążącymi się z nią obowiązkami i odpowiedzialnością. Dzieci miały możliwość obejrzenia munduru, czapki oraz przedmiotów, których strażnicy miejscy używają podczas pełnienia obowiązków.  Strażnik miejski uczulał dzieci, aby w razie niebezpieczeństwa wzywać na pomoc funkcjonariuszy, mieć zaufanie do osób mundurowych oraz mówił o tym, jak ważna jest znajomość własnego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, czy zgubienia się. Przedszkolaki miały okazję wykazać się wiedzą na temat znajomości numerów alarmowych i sytuacji w których powinno się ich używać.