LEKKI PLECAK

Szkoła nr 203 w Warszawie od kilku lat podejmuje różne działania, aby odciążyć uczniowskie tornistry. LEKKI  PLECAK to kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca profilaktyki wad postawy. Chcemy zwrócić uwagę nauczycieli, dzieci i rodziców na kwestię ciężkich plecaków oraz przyczynić się do zmniejszenia skali tego problemu w przyszłości. Rozwiązania i propozycje ze strony szkoły:

  • Pozostawianie w salach podręczników oraz strojów sportowych.
  • Korzystanie z podręczników elektronicznych.
  • Zakładanie cienkich zeszytów w miękkich okładkach.
  • Zachęcanie do noszenia napojów w plastikowych butelkach.
  • Zabieranie do szkoły tylko niezbędnych przyborów szkolnych.
  • Organizowanie wyznaczonego dnia na przynoszenie własnych zabawek.