ŚLUBOWANIE KLAS I

Uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych
odbędzie się 16 października o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej