“JAK KATARYNIARZ HISTORIE PRAWI” – WARSZTATY VARSAVIANISTYCZNE

10 września 2021 r. uczniowie klasy II i III wzięli udział w warsztatach pt. „Jak kataryniarz historie prawi”. Autorski program z udziałem Kataryniarza Warszawskiego pana Piotra Bota, jego papugi Carlosa i pani Marii Reif został przygotowany przez Fundację ART. Podczas zajęć uczniowie dzięki przygotowanej prezentacji poznali ciekawostki na temat interesujących miejsc Warszawy, sprawdzili swoją wiedzę z zakresu historii, legend, zabytków i pomników warszawskich oraz poznali sylwetki jej znanych mieszkańców. Spotkanie urozmaicił prawdziwy kataryniarz, który opowiadał historie związane ze stolicą oraz swoją pracą na Rynku Starego Miasta. Przedstawił również historię, budowę i sposób działania katarynki oraz wykonał na niej kilka piosenek i melodii związanych z Warszawą. Dużą atrakcją dla dzieci była towarzysząca kataryniarzowi jego barwna papuga. To były bardzo interesujące zajęcia.