OBSERWACJE MIKROSKOPOWE NA LEKCJI BIOLOGII

Lubimy pracować z mikroskopem. Na lekcjach biologii w klasie 5a i 5b przeprowadziliśmy obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych. Oglądaliśmy zarówno tkanki zwierzęce jak i roślinne.