APEL MAZOWIECKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH