OGŁOSZENIE

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 16 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.                                               Oznacza to, że w tym okresie uczniowie nie przychodzą do szkoły. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.