WYBORY PATRONA SZKOŁY

11 maja 2016r. w Szkole Podstawowej nr 203 odbędą się Wybory Patrona Szkoły

Instrukcja:

 1. Kandydatami na patrona szkoły są:
 • Harcerska Poczta Polowa 1944
 • Witold Pilecki
 • Ksiądz Ignacy Jan Skorupka 
 1. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.
 1. Prawo wyboru mają:
 • obecni pracownicy szkoły
 • uczniowie klas IV-VI
 • rodzice uczniów klas I-VI, każdemu rodzicowi przysługuje 1 głos
 1. Głosując należy postawić znak X w kratce przy kandydacie.
 1. Za głos nieważny uznaje się:
 • wpisanie więcej niż jednego znaku X
 • brak znaku X
 1. Głosowanie odbędzie się 11.05.2016r. w godzinach:
 • 7.45 – 12.00
 • 16.30 – 19.30
 1. Komisja skrutacyjna w składzie:
  • Krystyna Perkowska – nauczyciel
  • Małgorzata Gryber – rodzic
  • Kamila Jaworska – uczennica

  dokona obliczenia głosów i ogłosi wynik 12.05.2016r.

 1. W przypadku równej liczby głosów wskazania Patrona dokona Komisja Wyboru Patrona.
Skip to content