Wolontariat 2018/19

Szkolny Klub Wolontariatu (SKW) w roku szkolnym 2018/2019 liczył 24 wolontariuszy, 16 dziewcząt i 8 chłopców. Do pomocy zgłosili się uczniowie z klas szóstych, siódmych i ósmych.

Klasa 6a – 6
Klasa 7b – 2
Klasa 8a – 5
Klasa 8b – 11

Działania wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019:

  • organizowanie akcji pt. „Pogotowie w pracy domowej”, w której uczniowie pomagali w nauce w czasie odrabianek szkolnych (systematycznie przez cały rok);
  • Akcja „Przytul Misia”;
  • pomoc koleżeńska – informacja była dostępna na tablicy ogłoszeń;
  • przeprowadzenie zbiórki prezentów dla Centrum Zdrowia Dziecka – wyjazd i wręczenie darów;
  • Akcja „Gorączka Złota” PCK 2019
  • współpraca z Międzynarodową Organizacją Unicef;
  • udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” wolontariusze czytali młodszym uczniom w klasach 0-II

Uczniowie, którzy systematycznie uczęszczali na odrabianki otrzymali punkty dodatnie za pomoc społeczną. Na apelu podsumowującym II semestr zostały wręczone dyplomy i upominki.

Najbardziej zaangażowani uczniowie klas ósmych oprócz punktów dodatnich i dyplomów otrzymali zaświadczenie za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej na rzecz środowiska szkolnego.

Skip to content