Wars i Sawa

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa

 

Od kilku lat nasza szkoła  należy do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, posiadających status Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzającego osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. 

Szczycimy się certyfikatem od roku 2015:

 

Certyfikat /nr

 

Data przyznania Ważność certyfikatu
Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych

4/C/SP/BE/2015/A/2017/3/2019

24 września 2019 bezterminowy
Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych

4/C/SP/BE2015/A2017

2017/2018 31 sierpnia 2019
Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych

4/0/SP/BE/2015

26 października 2015 31 sierpnia 2018

 

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych adresowany jest do społeczności Szkoły Podstawowej

Nr 203 im Antoniny I Jana Żabińskich w Warszawie. Naszym założeniem jest działalność oparta na sprawnie współpracującym zespole nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Tylko wspólne, uzgodnione, zaplanowane, systemowe, działania na rzecz ucznia uzdolnionego mogą prowadzić do jego harmonijnego rozwoju.

Przyjmujemy, że każdy człowiek rodzi się zdolny. Uczeń zdolny to taki, który posiada pewne predyspozycje poznawcze, artystyczne, społeczne lub motoryczne i rozwija je zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz możliwościami, jest twórczy, pomysłowy, dociekliwy.

Rozwijamy zainteresowania, pasje, talenty uczniów poprzez:

  • wachlarz zajęć pozalekcyjnych
  • indywidualizację pracy z uczniem podczas lekcji
  • „wspieranie ucznia zdolnego” przez wychowawcę i nauczycieli przedmiotów
  • wycieczki tematyczne
  • korzystanie z oferty instytucji kulturalno-oświatowych, organizacji rządowych i pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną i sportową
  • realizację różnorodnych projektów, przedsięwzięć, festiwali, pokazów, wystaw, pikników podkreślających twórczość i kreatywność dziecka
  • organizację konkursów szkolnych i pozaszkolnych
  • eksponowanie twórczości i sukcesów ucznia na terenie szkoły, stronie internetowej, Facebooku świetlicowym, w gazetce szkolnej

 

Skip to content