Wars i Sawa grają w szachy

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 203 kontynuowana jest realizacja projektu Wars i Sawa grają w szachy. W projekcie biorą udział uczniowie klas pierwszych, którzy uczestniczą w zajęciach szachowych przez okres trzech lat. Na realizację programu przeznaczono w klasach jedną godzinę tygodniowo.
Celem projektu jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez naukę gry w szachy, poprawienie koncentracji dzieci, zwiększenie cierpliwości, wytrwałości, a także rozwijanie zmysłu twórczego, intuicji, pamięci oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji. Szachy  kształtują pozytywnych cechy osobowości, właściwe reagowanie na sukcesy i porażki oraz sportowe zachowania. Podczas rywalizacji uczniowie postępują według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika.
Projekt Wars i Sawa grają w szachy cieszy się dużym uznaniem wśród dzieci. Zajęcia pokazują pozytywny wpływ królewskiej gry nie tylko na rozwój intelektualny dzieci, ale także społeczny. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach.
W czasie zajęć uczniowie korzystają z podręcznika wydanego przez PZSzach autorstwa Magdaleny Zielińskiej Gramy w szachy – materiały szkoleniowe dla najmłodszych, który jest skorelowany z programem nauczania Szachowe królestwo.

Skip to content