header image
 

Trzymaj formę

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę!” współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Program „Trzymaj formę!” to inicjatywna propagująca zdrowy styl życia, promująca zbilansowane odżywianie. Projekt uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.