Szkoła ucząca myślenia krytycznego

Jesteśmy częścią społeczności szkół uczących myślenia krytycznego!

W naszej szkole pragniemy, by dzieci rozwijały najbardziej pożądane kompetencje (4k) czyli myślenie krytyczne, komunikację, kooperację i kreatywność. Dlatego w sierpniu nasza szkoła przystąpiła do projektu systemowego wsparcia szkoły z wdrażania myślenia krytycznego. Uczymy się i staramy  wprowadzać narzędzia (rutyny) myślenia krytycznego na naszych zajęciach. Dzięki nim dzieci mają najlepsze warunki do samodzielnego myślenia, odkrywania i tworzenia własnej wiedzy.

Wierzymy w moc tej kompetencji! Uczymy dzieci myśleć!

https://mysleniekrytyczne.edu.pl/

Skip to content