Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją 2015/16

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła kontynuuje działania, których celem jest uzyskanie tytułu „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”.

Zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej wraz z nauczycielami podejmuje starania zapewnienia jak najlepszych warunków uczenia się oraz zorganizowania pomocy specjalistycznej uczniom ryzyka dysleksji i uczniom z dysleksją. Nauczyciele indywidualizują pracę z dziećmi oraz dostosowują wymagania do możliwości psychofizycznych uczniów, zgodnie z zaleceniami opinii psychologiczno – pedagogicznej. Uczniowie z klas I – VI otrzymują wsparcie podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych i logopedycznych a także mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań oraz zajęciach dydaktycznych. Nasi uczniowie biorą udział w inicjatywach organizowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń: konkursie ortograficznym dla szkół przyjaznych uczniom z dysleksją oraz w grze terenowej ulicami Starego Miasta „ Ortograficzny szlak 7 inteligencji”. Przed nami kolejne wyzwania.

Skip to content