Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją 2020/21

Nasza szkoła jest przyjazna uczniom z dysleksją. Osoby potrzebujące znajdują u nas zrozumienie, indywidualne podejście i życzliwą dłoń w pokonywaniu trudności. Z wszechstronnej pomocy oraz ciekawych propozycji mogą skorzystać zarówno dzieci jak i rodzice. Tak, jak co roku organizowany w październiku był Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. W ramach tych obchodów uczniowie wzięli udział w różnorodnych inicjatywach. W klasach młodszych pod opieką wychowawców wykonane zostały prace plastyczne, które nie tylko rozwijały sprawność motoryczną i kreatywność, ale także utrwalały kształt poznanych liter i znajomość reguł ortograficznych. W klasach starszych powstały plakaty, gdzie uczniowie pochwalili się swoimi talentami i umiejętnościami. Pokazane zostały też ciekawe wystawy o tematyce dysleksji wraz z radami: co robić, aby uczyć się efektywniej. Rodzice mogli skorzystać ze wskazówek specjalistów, jak wspierać swoje dzieci w pokonywaniu trudności z nauką. W tym roku specjaliści: logopeda neurologopeda i terapeuci pedagogiczni przygotowali interesujące prezentacje dotyczące: stymulowania rozwoju mowy i usprawniania słuchu fonematycznego. Oprócz tego dla drugoklasistów organizujemy Konkurs Czytania bez Zgadywania – zachęcając ich do doskonalenia techniki czytania. Starsi uczniowie z dysleksją mogą sprawdzić się w specjalnie do nich kierowanym Konkursie Ortograficznym. Przez cały rok szkolny dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymują wszechstronną pomoc. Dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno –Terapeutyczny. Dla nich a także dla uczniów z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej czy mających trudności edukacyjne organizowane są różnorodne formy wsparcia: zarówno zajęcia o charakterze terapeutycznym i wyrównującym szanse edukacyjne jak i rozwijające zainteresowania. Prowadzą je nauczyciele oraz specjaliści: terapeuta pedagogiczny, logopeda, pedagog, psycholog. Ponadto dla każdego ucznia, wymagającego wsparcia opracowywane są indywidualne dostosowania wspomagające codzienną naukę.
Dużą popularnością cieszą się Rodzinne Potyczki Ortograficzne, podczas których uczniowie wraz z rodzicami lub starszym rodzeństwem bawią się rozwiązując różnorodne zadania ortograficzne. Ściśle współpracujemy z rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Uczniowie klas starszych uczestniczyli w warsztatach „Efektywne metody uczenia się” prowadzone przez specjalistę z tej poradni. Dbamy również o profilaktykę. W naszej szkole przeprowadzane są przesiewowe badania słuchu – przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, dzięki czemu możliwa jest wczesna interwencja.

Skip to content