Szkoła przyjazna prawom człowieka – jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? 2019/2020

W dniu 30 października br. w naszej szkole gościli sędziowie Paweł Jaros i Paweł Kaczor z Ministerstwa Sprawiedliwości – eksperci z dziedziny praw człowieka, również praw dzieci. Zostali oni przez nas zaproszeni, aby przeprowadzić zajęcia dla uczniów klas VI-VIII w ramach programu “Widzę, reaguję – reaguję, pomagam”. Podczas tego spotkania przedstawiciele klas VI-VIII zapoznali się z podstawowymi prawami człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci oraz wzięli udział w dyskusji na temat przypadków i konsekwencji, jakie niesie za sobą przemoc rówieśnicza. Sędziowie zachęcali uczniów do szukania pomocy w sytuacjach kryzysowych (m.in. wskazali sposoby oraz miejsca, w których mogą otrzymać pomoc i uświadomili uczniom, iż szukanie pomocy jest potrzebne, a nieraz nawet konieczne). Uczestnicy zajęć przekazali następnie, podczas godzin wychowawczych, pozyskane informacje swoim kolegom i koleżankom.

W ramach projektu „Widzę, reaguję – reaguję, pomagam”, w dniu 6 grudnia 2019 roku uczniowie klas siódmych uczestniczyli w debacie z funkcjonariuszem Policji podkomisarzem Marcinem Żórawskim. Tematyka podjęta na spotkaniu obejmująca zagadnienia przemocy rówieśniczej oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Uczniowie wykazali się aktywnością, zadawali wiele pytań, na które nasz gość udzielał  odpowiedzi. Podkomisarz Marcin Żórawski przekazał uczniom cenne  informacje dotyczące sposobów poszukiwania  pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz reagowania na różne przejawy przemocy. Spotkania z naszym zaprzyjaźnionym policjantem będą kontynuowane.

Skip to content