ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ŚWIETLICY

Tuż przed Świętem Niepodległości w szkolnej świetlicy dzieci z klasy trzeciej wspólnie z wychowawcą przedstawiły koleżankom i kolegom drogę Polski do odzyskania niepodległości. Dzieci wcieliły się w postaci zaborców i symbolicznie rozdarły nasze państwo.
Uczniowie dowiedzieli się co oznaczały pojęcia germanizacja, rusyfikacja, jakie były, przed 1918 rokiem, niepodległościowe zrywy narodowe oraz jacy wielcy Polacy w czasie zaborów musieli szukać schronienia poza granicami naszego kraju.
Poznane informacje posłużyły do wspólnego rozwiązania krzyżówki, której hasłem była WOLNOŚĆ.
Na zakończenie wszyscy uroczyście odśpiewali Hymn Polski.

Skip to content