ŚWIETLICOWA WYCIECZKA DO MUZEUM ZIEMI

Muzeum Ziemi zdobyte!!! Obejrzeliśmy zasobne kolekcje minerałów i skał, meteorytów, kopalnej flory i fauny, pochodzących z terytorium Polski i innych regionów świata, a także cenne archiwalia z zakresu historii nauk o Ziemi.