Sięgnij po więcej

Realizujemy Projekt  SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy.

Strona internetowa projektu

Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – RPO WM 

na lata 2014 – 2020.  Nr umowy RPMA 10.03.03-14-c030/18-00 z dnia 21.11.2019 r.  

Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy.

Projekt realizowany jest w okresie: grudzień 2019 – listopad 2021 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł

https://spw.edu.pl/

http://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst

W ramach projektu powstał Punkt Informacji i Kariery- PIK, w którym rodzice oraz uczniowie klas VII i VIII będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego. Znajduje się on na parterze w sali nr 1.

Skip to content