header image
 

Sięgnij po więcej

Realizujemy Projekt  SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy.

Strona internetowa projektu

Na stronie internetowej https://wyszukiwarka.spw.edu.pl została udostępniona  wyszukiwarka  szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę – rok szkolny 2020/2021.  

Wyszukiwarka umożliwia znalezienie szkół zgodnie z preferencjami uczniów. Kandydat może wybrać: 

  • typ szkoły, 
  • dzielnicę, 
  • typ oddziałów,
  • preferowane języki, 
  • przedmioty rozszerzone, 
  • przedmioty punktowane.  

Dodatkowo ma możliwość wyboru oddziałów: 

  • integracyjnych, 
  • dwujęzycznych, międzynarodowych, 
  • sportowych i mistrzostwa sportowego. 

 Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych została przygotowana w ramach projektu Sięgnij po Więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy  współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej.