Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2018/2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne w roku szkolnym 2018/2019  jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.

Szkoła Podstawowa nr 203 planuje otwarcie 1 oddziału przedszkolnego.

Elektroniczna rekrutacja trwa:

od 2 marca 2018  od godz. 13

do 18 marca 2018 do godz. 20

dzień otwarty dla kandydatów i rodziców
28 lutego godz. 17.30

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.).

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

W postępowaniu rekrutacyjnym Szkoły Podstawowej nr 203 biorą udział dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny, zamieszkałe w Warszawie.

Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 203 w bieżącym roku szkolnym (2017/2018) mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w kolejnym roku szkolnym (2018/2019), po złożeniu przez rodziców stosownej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dnia
1 marca 2018 r.

Do pobrania:

Zasady prowadzenia  postępowania rekrutacyjnego do oddz. przedszkolnego w szkole podstawowej

Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Informacje dostępne na stronach:

http://edukacja.warszawa.pl

http://www.sp203.edu.pl

system rekrutacji: https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

Skip to content