Rekrutacja do oddz. przedszkolnego 2017/2018

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018  jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Szkoła Podstawowa nr 203 planuje otwarcie 1 oddziału przedszkolnego.

Elektroniczna rekrutacja trwa:

od 29 marca 2017  od godz. 13

do 10 kwietnia 2017 do godz. 20

dzień otwarty dla kandydatów i rodziców odbędzie się w dniu 6 marca  godz. 17

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

W postępowaniu rekrutacyjnym Szkoły Podstawowej nr 203 biorą udział dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny, zamieszkałe w Warszawie.

Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 203 w bieżącym roku szkolnym (2016/2017) mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w kolejnym roku szkolnym (2017/2018), po złożeniu przez rodziców stosownej deklaracji do dnia 28 marca 2017 r.

Do pobrania:

Informacje dostępne na stronach:

Skip to content