Rekrutacja do klas I 2022/2023

Aktualne informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy

Skip to content