Rekrutacja do klas I 2016/2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zapisy dzieci do Szkoły Podstawowej nr 203 do klas pierwszych rozpoczną się zgodnie z zasadami ustalonymi przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szkoła Podstawowa nr 203 planuje otwarcie 3 oddziałów klas pierwszych.

Elektroniczna rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 24 kwietnia 2016r.

Zebranie dla Rodziców dotyczące rekrutacji odbędzie się w dniu 22 lutego o godz. 17.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. poz. 35, która obowiązuje od 23 stycznia br. obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia (ur. w 2009 r.). Dziecko 6-letnie (ur. w 2010 r.) ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 lub posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

Informacje dostępne na stronach:

edukacja.warszawa.pl

www.sp203.edu.pl

warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

Do pobrania:

Bezpłatna oferta WCIES dla rodziców podejmujących decyzję o edukacji dziecka 6-letniego – edukacja przedszkolna, czy klasa I?

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń uruchomiło punkt konsultacyjny dla rodziców 6-latków podejmujących decyzję o dalszej edukacji dziecka. Poniżej – „arkusz obserwacji dziecka”, który może być pomocny w podjęciu przez rodziców decyzji o dalszej drodze edukacyjnej 6-latka. Pozwoli on rodzicom na samodzielną ocenę stopnia gotowości szkolnej dziecka.

Do pobrania:

Skip to content