PROJEKT „MALI MATEMATYCY. GDZIE KRYJE SIE MATEMATYKA?”

Klasa 1b zakończyła projekt Uniwersytetu Dzieci „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”. Uczniowie uczestnicząc w projekcie, rozwijali umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia. Odkrywali praktyczne zastosowanie matematyki – ćwiczyli odczytywanie godzin, poznawali jednostki miar i wag oraz uczyli się obliczeń pieniężnych. Na zakończenie projektu wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Skip to content