header image
 

Pomoc materialna

  1. Stypendium szkolne socjalne
  2. Zasiłek szkolny
  3. Stypendium „posiłek dla ucznia”

Ad 1) Rodziny uczniów klas I-VIII w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Stypendium jest refundacją kosztów związanych z edukacją poniesionych przez rodziców. Refundacja odbywa się po przedstawieniu w szkole dokumentów np.: faktur. ; na wydatki związane z edukacją dzieci.

Wnioski o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września  bieżącego roku szkolnego u pedagoga szkolnego.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Ad 2) Zasiłek przysługuje rodzinom uczniów klas I-VIII, które nagle w wyniku zdarzenia losowego znalazły się w trudnej sytuacji np.: utrata pracy, śmierć bliskich, nagła choroba itp. Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego w ciągu roku szkolnego, ale nie później niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Ad 3) Rodziny uczniów zarówno przedszkola jak i klas I-VIII  w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej powinny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Śródmieście w celu  zapewnienia dzieciom refundacji posiłków w szkole. Jeśli OPS odmówi takiej pomocy ze względu na  przekroczenie progu dochodowego  można starać się uzyskać refundację posiłków w szkole. Należy wypełnić wniosek ( dostępny u pedagogów szkolnych) o stypendium „Posiłek dla ucznia”, przedłożyć dokumenty o dochodach. 

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego