OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT Z WYRÓŻNIENIEM

Dnia 15 czerwca w SP nr 321 odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji projektu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, podczas którego nasza szkoła otrzymała certyfikat z wyróżnieniem. Przez ostatnie dwa lata podejmowaliśmy starania wdrożenia strategii  jak najskuteczniejszej pomocy uczniom z dysleksją. Nasz wysiłek został doceniony. W kolejnych latach, w dalszym ciągu będziemy dbali o to by uczniowie z ryzykiem dysleksji i dysleksją rozwojową byli otoczeni opieką na wszystkich lekcjach i na każdym etapie edukacyjnym.

Skip to content