NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA

Konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną rozstrzygnięty.

Zadaniem uczestników konkursu (klas 0-6) było wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tradycji, zwyczajów, symboli bożonarodzeniowych. Każdy uczestnik mógł wykonać pracę wybierając dowolną technikę: rysunek, praca wykonana farbami, origami, wyklejanka, wydzieranka, wycinanka itp. Rzeczywiście kartki były bardzo różnorodne, aż trudno było wybrać te najładniejsze.

Na podstawie przydzielonych punktów przyznano 5 miejsc głównych (dzieci z klas drugich, czwartych i szóstej) oraz 24 wyróżnienia. Gratulujemy i zapraszamy na kolejny konkurs w następnym roku szkolnym.

Skip to content