MAMY SWOJE PRAWA

Dnia 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka. W związku z 25. rocznicą tego wydarzenia na wspólnym spotkaniu klas „0” – III przypomnieliśmy sobie, że: Dziecko ma prawo do:- wychowywania się w rodzinie bez krzyku – adopcji – oświaty i nauki – kultury, wypoczynku i rozrywki – ochrony zdrowia i opieki medycznej – wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu – dostępu do informacji – ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem, nietykalności osobistej – prywatności – równości. KOCHANI RODZICE I WSZYSCY NASI DOROŚLI PRZYJACIELE – PAMIĘTAJCIE , ŻE:
„Wiek dziecięcy i młodzieńczy jest trzecią częścią naszego życia. O tym trzeba koniecznie pamiętać, jeśli chcemy zrozumieć, co się należy dziecku; co mu się należy, a nie, co mu dajemy lub zamierzamy łaskawie kiedyś dać.” Janusz Korczak

Skip to content