KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

w terminie od 26.10 do 08.11 przechodzimy na tryb nauczania w formie nauki zdalnej w klasach IV – VIII

  • pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji
  • nauczyciele będą prowadzić lekcje online w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji
  • nauczyciele ustawią terminy spotkań w Teams
  • na lekcjach będzie sprawdzana obecność
  • ewentualne problemy ze sprzętem prosimy zgłaszać wcześniej do nauczycieli prowadzących