Koło teatralne

Na zajęcia szkolnego koła teatralnego „Skorupki w masce” uczęszczają uczniowie klas IV – VII.

Dzieci uczestniczą w ćwiczeniach:

  • rozwijających wyobraźnię, wrażliwość, kreatywność, spontaniczność;
  • umożliwiających wyrażanie emocji;
  • artykulacyjno- mimiczno- gestykulacyjnych, kształcących warsztat aktorski;
  • pomagających pokonać nieśmiałość;
  • kształtujących umiejętność skutecznego współdziałania w zespole.

Efekty pracy na zajęciach prezentujemy każdego roku podczas uroczystości szkolnych: spotkania wigilijnego, zakończenia roku szkolnego oraz w międzyszkolnych przeglądach teatrzyków dziecięcych.

W poprzednich latach koło odnosiło sukcesy w następujących przeglądach teatralnych:

  • Festiwalach Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów Dzielnicy Śródmieście;
  • Przeglądach Szkolnych Inicjatyw;
  • Wojewódzkich Przeglądach Teatrów Szkolnych;
  • Mazowieckim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych;
  • Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych- Teatralia.

Zajęcia prowadzi: Beata Rusak

Skip to content