Klub Varsavianistów

Od zeszłego poznajemy Warszawę wspólnie ze Stowarzyszeniem Przewodników Warszawskich Złota Kaczka. Zanim pandemia zamknęła nas w domach zwiedziliśmy Stare Miasto i poznaliśmy historię polskich Żydów m.in. w Muzeum Polin

    Sorry, photo gallery is empty.

 

W czasie zdalnej nauki zwiedzamy dalej, ale tym razem wirtualnie. Realizujemy Projekt Wirtualne wycieczki po Warszawie!” . 
Projekt ma na celu rozbudzenie zainteresowania zarówno Warszawą, jak i rodzinną miejscowością, własnym otoczeniem, historią i obecnym wyglądem, tak by najmłodsi mieszkańcy Polski chcieli kiedyś w przyszłości zadbać o swój kraj w duchu demokracji, jako odpowiedzialni członkowie społeczeństwa obywatelskiego. 

Skip to content