header image
 

Klub Szkół UNICEF

We wrześniu 2014 roku dołączyliśmy do grona członków Klubu Szkół UNICEF. Pragniemy aktywnie promować idee pomocy humanitarnej oraz praw dziecka wśród uczniów naszej szkoły. Celem uczestnictwa w Klubie jest:

  • przybliżanie uczniom sytuacji ich rówieśników z różnych części całego świata,
  • zaangażowanie uczniów we współpracę z UNICEF w ramach międzynarodowych akcji i projektów,
  • propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej,
  • zbieranie środków na ratowanie życia dzieci z różnych części świata,
  • poznawanie kultury i obyczajów rówieśników w innych krajach,
  • budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości międzynarodowej.

W szkole został stworzony w formie gazetki kącik UNICEF, w którym zamieszczane są informacje dotyczące aktualnej działalności w Klubie Szkół UNICEF oraz materiały przesyłane z UNICEF do naszej szkoły. Aby aktywnie uczestniczyć w Klubie, będziemy brać udział w co najmniej jednej akcji skierowanej do szkół w danym roku szkolnym. W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do  akcji WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA, w ramach której będziemy przygotowywać specjalne charytatywne  laleczki  UNICEF- symbol pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów.

Koordynatorem działalności Klubu Szkół UNICEF na terenie naszej szkoły jest Beata Rusak.

 

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

Projekt WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA jest odpowiedzią na niezwykle ważny problem, jakim jest brak dostępu do szczepień. Realizacja projektu miała za zadanie uświadomienie dzieciom i osobom dorosłym, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a do tego dzięki zaangażowaniu wszystkich można uratować życie wielu dzieci.

W grudniu 2014 roku na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty informujące uczniów, rodziców i wszystkich pracowników placówki o rozpoczęciu akcji. Został też zaprezentowany film dotyczący projektu, którego głównym celem było uszycie przez uczniów laleczek- symboli pomocy, jakiej w ten sposób można udzielić dzieciom z Afryki. Praca nad projektem ruszyła pełną parą, w ruch poszły nożyczki, igły, nitki i dzięki zaangażowaniu rodziców, dziadków i pań ze świetlicy powstały małe dzieła sztuki. Dzieci tworzyły je w domach, ale w styczniu 2015 r. zorganizowano też wspólne szycie w świetlicy. Uczniowie klas I-VI uszyli 20 lalek, które swoim wyglądem obrazowały różne kontynenty i kraje. Na zorganizowanej wystawie mogliśmy podziwiać szmacianki m.in. z Japonii, Afryki, Rosji, Czech, Ameryki i oczywiście z Polski. Każda lalka była niepowtarzalna i wyjątkowa. Pomysłowość wykonawców nie miała granic przy wymyślaniu ozdób, różnorodnych kreacji  i fryzur. Każda laleczka otrzymała swój akt urodzenia: imię, miejsce urodzenia oraz  imię ucznia- twórcy.

Dnia 16 lutego 2015 r. odbyła się licytacja laleczek połączona z dyskoteką walentynkową. Rodzice, nauczyciele  i uczniowie chętnie poparli nasze działania, wszystkie lalki znalazły nowy dom. Udało nam się zebrać 615 zł. Zebrane pieniądze zostały wpłacone na specjalne konto UNICEF. Dziękujemy za zaangażowanie, wsparcie, wrażliwość i otwarte serce wszystkim, którzy wsparli projekt.