Klub szkół UNICEF 2018/19

Piąty rok działamy w gronie członków Klubu Szkół UNICEF. Koordynatorem działalności Klubu Szkół UNICEF na terenie naszej szkoły jest Beata Rusak.

Aktywnie promowaliśmy idee pomocy humanitarnej oraz praw dziecka wśród uczniów naszej placówki. W szkole istnieje w formie gazetki kącik UNICEF, w którym zamieszczane były informacje dotyczące aktualnej działalności w Klubie Szkól UNICEF oraz materiały przesyłane z UNICEF do naszej szkoły.

W tym roku UNICEF chciał pokazać, o czym śnią dzieci w różnych regionach świata. Czego im brakuje, jakie mają potrzeby, o czym myślą? Kim chciałyby zostać w przyszłości, jakie mają szanse i możliwości rozwoju? Co stoi na drodze realizacji ich nadziei? UNICEF chciał pokazać, co robi, aby pomóc dzieciom spełniać te marzenia. Co miesiąc pojawiały się na tablicy UNICEF materiały z historiami dzieci z różnych regionów świata dotyczące konkretnych potrzeb. Harmonogram przedstawiał się następująco:

wrzesień- zdrowie,

październik-edukacja,

listopad- bezpieczeństwo,

grudzień- czyste środowisko,

styczeń- pokój na świecie,

luty- tolerancja,

marzec- równe szanse,

kwiecień- sport i rozrywka,

maj- opieka,

czerwiec- godność, szacunek, tożsamość.

 

W tym roku szkolnym braliśmy udział w dwóch akcjach organizowanych przez UNICEF: „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA” oraz „ SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA”.

27 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 203 w Warszawie odbył się finał akcji „Wszystkie Kolory Świata”. Już po raz trzeci przyłączyliśmy się do niej. Ideą przedsięwzięcia była nie tylko zbiórka pieniędzy na sfinansowanie szczepionek dla dzieci z Afryki, również zaangażowanie dzieci i rodziców w ideę pomagania innym. W ramach projektu uczniowie z naszej szkoły przygotowali laleczki UNICEF. Każda z nich miała swój akt urodzenia, w którym określono jej imię, wiek i kraj pochodzenia. Każda, mimo że powstała z tego samego szablonu, miała wyjątkowy strój, fryzurę i zainteresowania. Każda trafiła na licytację, z której dochód wpłacono na konto UNICEF. Wcześniej uczniowie zostali zapoznani z prezentacjami filmowymi UNICEF i przekonali się jak bardzo ich pomoc jest potrzebna.
W trakcie dni otwartych szkoły zorganizowali kawiarenki, z których dochód postanowili również przeznaczyć na wsparcie akcji „Wszystkie Kolory Świata”. W sumie udało się zebrać 350 złotych. Cieszymy się, że ta kwota pozwoli sfinansować szczepionki dla  35 dzieci z najbiedniejszych krajów świata. Za udział w akacji „Wszystkie Kolory Świata”nasza szkoła otrzymała certyfikat SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ PLACÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2018/19.

W kwietniu 2019 roku przeprowadzono akcję „Szkoła z Prawami dziecka„. Wzięli w niej udział uczniowie klas VI i VII. Akcja miała na celu uświadomienie uczniom, czym są prawa dziecka, przekazać wiedzę o Konwencji o prawach dziecka i jak jej zapisy przekładają się na ich codzienne życie oraz kształtować umiejętności reagowania w sytuacji zetknięcia się z łamaniem praw dziecka. Dnia 29.04.19 przeprowadzono zajęcia w klasie VII b „Prawa dziecka- teoria i praktyka”, a 30.04.19 w klasie 6 a i 6 c – „Moje prawa- prosta sprawa”.
W obu klasach uczniowie obejrzeli film „Prawa dziecka” oraz zapoznali się z prezentacją „Prawa dziecka- twoje prawa”.

Skip to content