header image
 

Klub Szkół UNICEF

Od września 2014 roku należymy do grona członków Klubu Szkół UNICEF. Pragniemy aktywnie promować idee pomocy humanitarnej oraz praw dziecka wśród uczniów naszej szkoły. Celem uczestnictwa w Klubie jest:

  • przybliżanie uczniom sytuacji ich rówieśników z różnych części całego świata,
  • zaangażowanie uczniów we współpracę z UNICEF w ramach międzynarodowych akcji i projektów,
  • propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej,
  • zbieranie środków na ratowanie życia dzieci z różnych części świata,
  • poznawanie kultury i obyczajów rówieśników w innych krajach,
  • budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości międzynarodowej.

W szkole został stworzony w formie gazetki kącik UNICEF, w którym zamieszczane są informacje dotyczące aktualnej działalności w Klubie Szkół UNICEF oraz materiały przesyłane z UNICEF do naszej szkoły. Aby aktywnie uczestniczyć w Klubie, bierzemy udział w co najmniej jednej akcji skierowanej do szkół w danym roku szkolnym. Dwukrotnie przystępowaliśmy do akcji WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA, w ramach której przygotowywaliśmy specjalne charytatywne  laleczki  UNICEF- symbol pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Braliśmy też udział w projekcie PRAWA DZIECKA A PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA, który pozwolił uczniom naszej szkoły zapoznać się z problemami dotyczącymi ubóstwa, zdrowia i zmian klimatycznych oraz prawami dziecka. Uczestniczyliśmy również w akcji PO PIERWSZE DZIECKO związanej z kwestią uchodźctwa. 

Za udział w akcjach UNICEF uzyskujemy corocznie certyfikat placówki społecznie zaangażowanej.

Koordynatorem działalności Klubu Szkół UNICEF na terenie naszej szkoły jest Beata Rusak.