Klub Szkół UNICEF

Od września 2014 roku należymy do grona członków Klubu Szkół UNICEF. Pragniemy aktywnie promować idee pomocy humanitarnej oraz praw dziecka wśród uczniów naszej szkoły. Celem uczestnictwa w Klubie jest:

  • przybliżanie uczniom sytuacji ich rówieśników z różnych części całego świata,
  • zaangażowanie uczniów we współpracę z UNICEF w ramach międzynarodowych akcji i projektów,
  • propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej,
  • zbieranie środków na ratowanie życia dzieci z różnych części świata,
  • poznawanie kultury i obyczajów rówieśników w innych krajach,
  • budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości międzynarodowej.

W szkole został stworzony w formie gazetki kącik UNICEF, w którym zamieszczane są informacje dotyczące aktualnej działalności w Klubie Szkół UNICEF oraz materiały przesyłane z UNICEF do naszej szkoły. Aby aktywnie uczestniczyć w Klubie, bierzemy udział w co najmniej jednej akcji skierowanej do szkół w danym roku szkolnym. Dwukrotnie przystępowaliśmy do akcji WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA, w ramach której przygotowywaliśmy specjalne charytatywne  laleczki  UNICEF- symbol pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Braliśmy też udział w projekcie PRAWA DZIECKA A PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA, który pozwolił uczniom naszej szkoły zapoznać się z problemami dotyczącymi ubóstwa, zdrowia i zmian klimatycznych oraz prawami dziecka. Uczestniczyliśmy również w akcji PO PIERWSZE DZIECKO związanej z kwestią uchodźctwa. 

Za udział w akcjach UNICEF uzyskujemy corocznie certyfikat placówki społecznie zaangażowanej.

Koordynatorem działalności Klubu Szkół UNICEF na terenie naszej szkoły jest Beata Rusak.

Skip to content